Tag Archives: thời gian tổ chức sự kiện

4 yếu tố quan trọng về thời gian tổ chức sự kiện

thời gian tổ chức sự kiện

Xác định thời gian tổ chức sự kiện dựa trên sự phân tích đánh giá về thời tiết khí hậu của khu vực thực hiện sự kiện, đồng thời căn cứ vào loại hình sự kiện, vào đối tượng khách mời để xác định thời gian tổ chức sự kiện trong năm.